Important dates

 

Dec 31, 2017
31.12.2017
Abstract submission
Odeslání abstraktu
Jan 12, 2018
12.1.2018
Abstract acceptance
Akceptace abstraktu
Jan 26, 2018
26.1.2018
Paper manuscript submission
Odevzdání článku
Feb 9, 2018
9.2.2018
Acceptance notification
Akceptace článku, revizní proces
Feb 18, 2018
18.2.2017  
Final manuscript submission and payments
Odevzdání finální verze článku a zaplacení konferenčních poplatků

Conference registration
Uzávěrka přihlášek
Mar 4, 2018
4.3.2017
PPT presentation submisson
Odevzdání PPT prezentace
March 14-15, 2018
14.-15.3.2018
Conference dates
Konání konference