Hlavní partněři konference
(abecedně)


 

Mediální partneři konferenceOstatní firmy - partneři
(abecedně)
ECOOL-TFM s.r.oNovinky

Vážení kolegové,

S potěšením oznamujeme, že konference FRÉZOVÁNÍ V se bude konat v Brně ve dnech 14.-15. března 2018.
Hlavní témata zůstávají nadále stejná a zahrnují všechny oblasti a aspekty technologie frézování.
Brno je v březnu velmi krásné a jistě pro Vás bude lákavý i bohatý společenský program. Velmi se těšíme na Vaši účast!

PROGRAM ZVEŘEJNĚN

 

Důležité informace

Mezinárodní odborná konference FRÉZOVÁNÍ V se bude konat 14.-.15. března 2018 v Brně, v budově FSI VUT.

 

Rozsah, hlavní cíle

Hlavním cílem konference, je poskytnout prostor pro akademické i vědecké pracovníky, inženýry a profesionály z celého světa, aby mohli prezentovat své zkušenosti, poznatky či výsledky svého výzkumu ze všech oblastí týkajících se technologie frézování.
Jistě je to velmi dobrá šance k výměně cenných informací a zkušeností, ale i k vytvoření či upevnění vědecké i odborné spolupráce mezi akademiky i průmyslovými podniky.

 

Příspěvky na konferenci jsou akceptovány v následujících tématech a oblastech:

 

 • Moderní frézy z rychlořezných ocelí, slinutých karbidů, řezné keramiky, KNB a PKD.
 • Povlakování fréz pro zvýšení řezivosti a trvanlivosti.
 • Soudobé frézky, frézovací centra.
 • Moderní technologie frézování ( HSM, HFM, HPM).
 • Trochoidní frézování.
 • Mikro-frézování.
 • Integrita povrchu po frézování, její hodnocení.
 • Frézování leteckých slitin.
 • Obrábění za sucha, MQL a s intenzivním chlazením.
 • CAD/CAM – frézování, novinky.
 • Frézování forem a zápustek.
 • Frézování zušlechtěných materiálů.
 • Analýza mechanizmů tvorby třísky, průvodních jevů při frézování.
 • Analýza mechanismů opotřebení fréz.
 • Modelování, monitorování a simulace frézování.
 • Frézování závitů.
 • Upínání a vyvažování nástrojů pro frézování.
 • Upínání obrobků pro frézování.
 • Frézování a obrobitelnost kovových slitin po 3D tisku.
 • Speciální operace frézování.

 

Publikace

Všechny přihlášené příspěvky budou procházet revizí, kterou poskytne vědecká komise. Články, které komise doporučí mohou být publikovány v časopisu MM Science, který je zařazen do Scopusu.
Všechny přijaté příspěvky budou publikovány v konferenčním sborníku a také ve formě PPT sborníku.

 

PPT prezentace

Prosíme zašlete kopii své PowerPointové prezentace v PPT formátu na e-mail dvorak.j@fme.vutbr.cz, nejpozději do 9.března 2018. Prosíme, aby jste soubor a nezapomeňte připojit fonty (v případě použití nějakých speciálních). Zajistíte tak možnost, abychom je pro Vás přichystali na prezentační server. Pro jistotu s sebou v den konání konference přineste kopii na USB flash disku…pouze pro případ…

 

Poster sekce

Autoři poster prezentací budou mít možnost učinit krátkou PPT prezentaci o svém posteru. Samozřejmě také mají možnost učinit pouze prezentaci v průběhu konference, především ve středu 14.března 2018 mezi 15:00 a 15:30hod.
Postery jsou akceptovány ve formátu 75cm x 105cm (šířka x výška) či naopak, tištěné na jednom listu, ale i na více listech. Budou vystaveny po celou dobu konání konference. Materiály potřebné k připevnění na plakátové desky budou v této sekci k dispozici.

 

Pokyny pro autory:

Šablona k vytvoření příspěvku je ke stažení zde.
Všechny podklady uložte ve formátech doc a pdf. Konferenční sborníky budou publikovány na USB flash discích a budou poskytovány všem registrovaným účastníkům konference.