Popis: Odborná konference zaměřená na moderní technologie frézování. V průběhu konání budou prezentovány aktuální novinky v oblasti vývoje nástrojových materiálů, povlakování, upínání, inovovaných výrobních sortimentů tradičních výrobců nástrojů pro frézování, moderní metody testování nástrojů, doporučené způsoby účinného chlazení, mazání, vhodného ostření a přebrušování fréz.

Konference bude rozdělena do odborných sekcí a je určena technologům, odborným pracovníkům, nástrojařům a dalším pracovníkům v oborech hospodaření s nástroji ze slinutých karbidů a rychlořezných ocelí pro obrábění.

Součástí konference budou praktické ukázky obrábění v laboratořích C2 ÚST FSI.

Datum konání: 13.9. - 14.9.2017
Místo konání: Aula Q - Fakulta strojního inženýrství / Faculty of Mechanical Engineering
FSI VUT v Brně - FME BUT Brno
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic
Další info: ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT KONFERENCE - ORGANIZATION MANAGEMENT

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
tel./fax: +420 541 142 555
email: piska@fme.vutbr.cz

 

SEKRETARIÁT SYMPOZIA - SYMPOSIUM SECRETARIAT

Ing. Kateřina DUFKOVÁ
tel.: +420 541 142 402
email: dufkova@fme.vutbr.cz

 

EKONOMICKÝ MANAGEMENT - ECONOMIC MANAGEMENT

Jana Musilová
tel.: +420 541 142 525
email: musilova@fme.vutbr.cz

 

FSI VUT v BRNĚ
Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění

Technická 2896/2
616 69 Brno