Popis: Odborná konference zaměřená na moderní technologie frézování. V průběhu konání budou prezentovány aktuální novinky v oblasti vývoje nástrojových materiálů, povlakování, upínání, inovovaných výrobních sortimentů tradičních výrobců nástrojů pro frézování, moderní metody testování nástrojů, doporučené způsoby účinného chlazení, mazání, vhodného ostření a přebrušování fréz.

Konference bude rozdělena do odborných sekcí a je určena technologům, odborným pracovníkům, nástrojařům a dalším pracovníkům v oborech hospodaření s nástroji ze slinutých karbidů a rychlořezných ocelí pro obrábění.

Součástí konference budou praktické ukázky obrábění v laboratořích C2 ÚST FSI.

Datum konání:
Date of conference:
13.9. - 14.9.2017
Místo konání: Aula Q - Fakulta strojního inženýrství / Faculty of Mechanical Engineering
FSI VUT v Brně - FME BUT Brno
Technická 2896/2
616 69 Brno
Czech Republic

Odborná tématika:
Topics:

 1. Moderní frézy z rychlořezných ocelí, slinutých ocelí, řezné keramiky, KBN a s PKD.
  Modern milling HSS, CC, ceramics, PCBN and PCD cutters.
 2. Povlakování fréz pro zvýšení řezivosti a trvanlivosti.
  Coating of milling tools for higher cutting performance and longer tool life.
 3. Soudobé frézky, frézovací centra.
  Modern milling machines and machining centres.
 4. Moderní technologie frézování ( HSM, HFM, HPM).
  Modern milling technologies  (HSM, HFM, HPM).
 5. Trochoidní frézování.
  Trochoidal milling.
 6. Mikro-frézování.
  Micro-milling.
 7. Integrita povrchu po frézování, její hodnocení.
  Surface integritz after milling, its assessment.
 8. Frézování leteckých slitin.
  Milling of alloys for aircraft industry
  .
 9. Obrábění za sucha, MQL a s intenzivním chlazením.
  Dry milling, MQL and flood milling.
 10. CAD/CAM – frézování, novinky.
  CAD/CAM milling, news.
 11. Frézování forem a zápustek.
  Milling of molds and stamps.
 12. Frézování zušlechtěných materiálů.
  Milling of hardened materials.
 13. Analýza mechanizmů tvorby třísky, průvodních jevů při frézování.
  Analyses of chip formation and other phenomena.
 14. Analýza mechanismů opotřebení fréz.
  Wear of milling cutters.
 15. Modelování, monitorování a simulace frézování.
  Modeling, monitoring and simulation of milling.
 16. Frézování závitů.
  Thread milling.
 17. Upínání a vyvažování nástrojů pro frézování. 
  Clamping and balancing of milling tools.
 18. Upínání obrobků pro frézování.
  Clamping of workpieces.
 19. Frézování a obrobitelnost kovových slitin po 3D tisku.
  Milling and machinability of metal alloys from 3D print.
 20. Speciální operace frézování.
  Special milling operations
  .
Organizační výbor konference:
Organization staff:
Ing. Petra Sliwková, Ph.D. +420541142559 sliwkova@fme.vutbr.cz
Jana Musilová +420541142525 musilova@fme.vutbr.cz
Dagmar Polzerová +420541142401 polzerova@fme.vutbr.cz
Ing. Aleš Polzer, Ph.D. +420541142545 polzer@fme.vutbr.cz
Ing.  Jaromír Dvořák, Ph.D. +420541142556 dvorak.j@fme.vutbr.cz
Ing.  Jana Dvořáková, Ph.D. +420541142556 dvorakova.j@fme.vutbr.cz
Ing. Martin Slaný, Ph.D. +420541142420 slany.m@fme.vutbr.cz
Ing.  Aleš Jaroš, Ph.D. +420541142420 jaros.a@fme.vutbr.cz
Ing. Petra Ohnišťová, MSc. +420541142402 145581@vutbr.cz
Ing. Hana Šeniglová +420541142402 xpsenig01@vutbr.cz
Ing. Tomáš Prokeš +420541142402 145185@vutbr.cz
Ing. Jan Žídek +420541142402 133949@vutbr.cz
Vědecký výbor konference:
Scientific committee:
Assoc. Prof. Andreas ARCHENTI, MSc. Ph.D. KTH Stockholm, Sweden
Assoc. Prof. Ing. Pavel BACH, Ph.D. CTU Prague, Czech Republic
Prof. Ing. Ivan BARÁNEK, CSc. STU MTF Trnava, Slovakia
Prof. Dr. Eng. Robert BRANDT TU Siegen, Germany
Prof. Leonardo De CHIFFRE, DrSc. DTU, Lyngby, Denmark
Assoc. Prof. Jean-Philipe COSTES, PhD. ENSAM ParisTech, Cluny, France
Prof. Ing. Andrej CZÁN, Ph.D. University of Žilina, Slovakia
Prof. Ing. Wit GRZESIC, Dr.Sc. TU Opole, Poland
Assoc. Prof. Ing. Josef CHLADIL, CSc. BUT FME Brno, Czech Republic
Prof. Ing. Jerzy JEDRZEJEWSKI, Ph.D. Wroclaw University, Poland
Assoc. Prof. János LÍSKA, PhD. Pallasz Athéné University, Kecskemét, Hungary
Prof. Ing. Isabel MACHADO, Ph.D. TU Sao Paolo, Brasil
Prof. Dr. Vidosav D. MAJSTOROVIC University of Belgrade, Serbia
Prof. Ing. Ivan MRKVICA, Ph.D. TU FME  Ostrava, Czech Republic
Prof. Ing. Miroslav NESLUŠAN, Ph.D. University of Žilina, Slovakia
Prof. Cornel Mihai NICOLESCU, MSc. KTH Stockholm, Sweden
Prof. Ing. Vytautas OSTASEVICIUS, Ph.D. Kaunas University of Technology, Lithuania
Prof. Ing. Viorel PAUNOIU, Ph.D. Dunarea de Jos University of Galati, Romania
Prof.  Ing. Jozef PETERKA, Ph.D. STU MTF Trnava, Slovakia
Assoc. Prof. Ing.et Ing. Mgr. Jana PETRŮ, Ph.D. TU FME  Ostrava, Czech Republic
Prof. Ing. Miroslav PÍŠKA, CSc. BUT FME Brno, Czech Republic
Assoc. Prof. Peter POKORNÝ, Ph.D. STU MTF Trnava, Slovakia
David PRAT, MSc., Ph.D. ENSAM ParisTech, Cluny, France
Prof. Ing. Michail RADKEVICH, Ph.D. TU Sankt Peterburg, Russia
Assoc. Prof. Ing. Josef SEDLÁK, CSc. BUT FME Brno, Czech Republic
Prof. Jan-Eric STÅHL, MSc. Ph.D. TU Lund, Sweden
Prof. Ing. Jan SUCHÁNEK, CSc. CTU Prague, Czech Republic
Prof. Ing. Ĺubomír ŠOOŠ, Ph.D. STU Bratislava, Slovakia
Další info:

ORGANIZAČNÍ MANAGEMENT KONFERENCE - ORGANIZATION MANAGEMENT

prof. Ing. Miroslav Píška, CSc.
tel./fax: +420 541 142 555
email: piska@fme.vutbr.cz

 

SEKRETARIÁT SYMPOZIA - SYMPOSIUM SECRETARIAT

Dagmar Polzerová
tel.: +420 541 142 401
email: polzerova@fme.vutbr.cz

 

EKONOMICKÝ MANAGEMENT - ECONOMIC MANAGEMENT

Jana Musilová
tel.: +420 541 142 525
email: musilova@fme.vutbr.cz

 

FSI VUT v BRNĚ
Ústav strojírenské technologie
Odbor technologie obrábění

Technická 2896/2
616 69 Brno